Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları 2019

Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları 2019
Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları


Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları

yoganın yararları

yoganın yararları

Yoga yapma yöntemleri:

Yoga denildiğinde akla ilk gelen fit vücuda sahip insanlardır. Ancak bu durumun yoga le doğrudan alakası yoktur. Yoga, tabii ki içinde barındırdığı hareketler ile kişiniz zayıflamasına ve fit görünümü olmasına katkı sağlar. Ancak yoganın asıl amacı zihinsel dinginliği ve vücut sağlığını korumaktır.

Yoga nasıl ortaya çıktı: Yoganın tarihi

Yoganın başlangıcı olan ülke Hindistan’dır. Bu egzersiz türünün adı Hindistan’ın eski dili olan Sanskritce’de “bütünleşme” anlamına gelir. Bedenin akıl ve ruh ile bütünleşmesi şeklinde yapılan bir egzersiz türüdür. Kişinin varoluşunu sorgulaması ve evrensel düşünce tarzına sahip olmasını sağlayan bir zihin egzersizidir.

Yaygın bir şekilde kullanılan “yoga” kelimesinin tam anlamı, bedensel duruşu ifade eden ve Sanskritçe olan “asana” kelimesidir.

Patanjali’ye göre asana, fiziksel egzersizlerden daha ziyade zihinsel ve ruhani faydalar sağlayan bir egzersiz türüdür. Aslında egzersiz türünden daha ziyade yoganın içindeki sekiz mertebeden bir tanesidir. Ancak batı ülkelerinde genellikle asana ve yoga kelimeleri birbiri ile karıştırılır. Aynı şekilde, yoganın ruhani etkileri ve amacı da anlaşılamamaktadır. Yoganın iki ana bölümden oluştuğu söylenebilir. Güneşin (Ha) ve Ayın (Tha) yogaları ile bütün bir yoga oluşmaktadır. Bunun anlamı göz önüne alındığında yoga, kişinin iç enerji sisteminin sol ve sağ taraflarını temsil eder. İç enerji sistemi ile modern ve bilimsel bakımdan anlaşılması gereken ise vücudun sol ve sağ sempatik sinir sistemlerinin dengelemesidir. Ancak tüm bu özelliklerine rağmen genellikle sadece bedensel açma ve germe hareketleri olarak gören birçok insan vardır. Bu durumda yoga yapmak isteyen kişilerin önce yogayı derinlemesine araştırması ve düşünce yapısını iyice benimseyerek öğrenmesi gerekmektedir.

Patanjali‘ye göre yoganın içinde sekiz mertebe vardır. Bu mertebelerin arasında en önemlisi kişinin zihinsel olarak sağlam bir konuma gelmesini sağlayan mertebedir. Mertebeyi başarıyla tamamlayan kişi iç ve dış davranışlarında bütünleşerek etrafına sürekli mutluluk ve umut saçar. Yoganın asıl amacı da zaten budur. Bu mertebe “Kundalini” adı verilen, kişinin içindeki enerjinin açığa çıkması ile gerçekleşir. Dinginliğin sağlanması için genellikle, kişiye öğretmenlik yapan gurunun yıllardır öğrettiği yöntemler ve kişinin zihinsel çabaları sonucunda görülür. Dolayısıyla bu uyanış mertebesine çok fazla insan erişemez. Erişenler ise önemli bir yol kat etmiş sayılır.

Ancak günümüzde uygulanan yoganın kurucusu olan Shri Mataji Nirmala Devi, Kundalini ile gelen uyanışın daha kolay bir şekilde sağlanması için yeni bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem ile içselliğin dışa vurulması ve genel olarak yoga yapılması daha kolay bir hale gelmiştir.

Patanjali

Patanjali M.Ö. 200 senesinde yaşadığına dair yazılı belgeler olan, ancak 14000 sene önce de (yani yaklaşık olarak M.Ö.12000) yaşadığını kanıtlayan bazı delillerin bulunduğu söylenen Hint asıllı bir bilgedir. Kendi oluşturduğu bir tez ile yoganın hareketlerini daha kolay ve sonuca hızlı ulaşılır şekilde düzenlemiştir. Patanjali’nin son yoga tertibine göre yogada toplam 8 mertebe vardır. Her mertebe de içerisinde çeşitli aşamalardan oluşur.

Yoga hareketleri: Yoga aşamaları:

1. Mertebe:

Yama mertebesi: Diğer insanlara karşı ahlaki davranışlar gösterilmesini sağlayan beş aşamadan oluşur.

Aşamaları:

– Ahimsa: Şiddetten uzak durma, barışçıl olma.

– Satya: Dobra ve açık sözlü olma.

– Asteya: Başkalarının emeklerine değer vermek. Onları çalmamak.

– Brahmacharya: Yetinmeyi bilmek ve ihtiraslı olmamak

– Aparigraha: Hırslı olmamak

2. Mertebe:

Niyama mertebesi: Kişinin kendi ruhu ve bedeni için ahlaki davranışı göstermesini sağlayan beş aşamadan oluşur.

Aşamaları:

– Saucha: Kişinin düşüncelerinde saflık. Kendi hakkında iyi olan düşünmesi, temiz düşünceli olmak.

– Santosa: Kendi için elinde olan ile tatmin olmayı bilme, tatminkarlık.

– Tapas: Bu hislerin yerleşik ve sürekli olması. Karakterize edilerek benimsenmesi.

– Svadhyaya: Kişinin kendisi ile yüzleşerek yanlışlarıyla yüzleşmesi. Kendi bedenindeki ve zihnindeki yanlış olanlardan kurtulması ve düşüncelerini arındırması

– Isvara pranidhana: Tanrıya teslimiyet.

3. Mertebe:

Asana mertebesi: Yoga ile ilgili duruşlarının uygulanması. Bu duruşlar genellikle iç enerjinin yönetilebilmesini sağlayan yöntemlerdir. Çakrasal bölgelerde yoğunluk gösterir.

4. Mertebe:

Pranayama mertebesi: Nefes alma egzersizlerinden oluşur. Bedenin ve zihnin dinginleşmesinde etkili olarak kullanılan bir mertebedir.

5. Mertebe:

Pratyahara mertebesi: Hisler ve duygular ile doğru yakınlığın kurarak kişinin hem iç dünyasına hem dış dünyaya eşit uzaklıkta olmasını, herhangi birinden uzaklaşmamasının sağlandığı mertebedir.

6. Mertebe:

Dharana mertebesi: Konsantrasyon içinde olmayı, yani iç ve dış dünyanın etkilerini kontrol ederek kişinin zihinsel yapısını bozmasına izin vermemesinin sağlandığı mertebedir. Bu şekilde zihin çok rahat bir şekilde tamamıyla tek obje ya da olgu üzerinde odaklanabilir.

7. Mertebe:

Dhyana mertebesi: Meditasyon mertebesidir. Dharana’nın oluşması ile dikkat artık sadece tek bir obje ya da olgunun üzerinde odaklanabilir. Bu durumu dış dünyadan herhangi bir etki delemez. Kişi gürültü, acı ve benzeri hiçbir şeyi hissetmez. Tüm beyinsel fonksiyonlar sadece odaklanılan yapı üzerinde olur. Bu da kişinin ciddi anlamda odaklanılan yapı ile arasında enerji alışverişi olmasını sağlar. Bu mertebe ne kadar başarılı bir şekilde uygulanabilirse o kadar mental etkileri gözlemlenir. Örnek vermek gerekirse zihinsel güçleriyle eşyaları hareket ettirebilen kişilerin bu meditasyon mertebesini büyük ölçüde başarı ile uygulayabildiğini göstermektedir. Halk arasında buna çok fazla inanılmasa da yapabilen kişiler sayesinde mertebenin varlığı kanıtlanmıştır.

8. Mertebe:

Samadhi mertebesi: Bu mertebe yoganın son mertebesidir ve kişini nirvanaya ulaştığını gösterir. Mutluluk temelli bir aşamadır. Dhyana’nın oluşması ile kişi meditasyon sekmesinde olur. Bu meditasyon sayesinde var olan zihinsel ve enerjisel sınırlarının çok ötesine geçebilir. Kişinin içselliği ve ruhu hiçbir engel olmadan evrenle bütünleşir. Bu durum genellikle aydınlanma olarak tercüme edilir. Kişi tüm evreleri tamamlayarak yogayı benimsemiş ve yoga bilincini yaşamaya başlamış kişiler arasında olur. Bunu yapabilen kişi sayısı oldukça sınırlıdır. Bunun için gerçekten yogaya inanılması ve gönül verilmesi gerekir. Sonucunda kişi mutlu ve huzurlu bir birey olur. Dünyevi sorunlardan kendisini arındırır.

Yoga çakra açma ve yoga çakra hareketleri:

Çakra kelimesi Sanskritçe’de tekerlek ya da ateş çarkı anlamına gelir. Çakranın modern anlamı ise vücudun içerisindeki temel enerji merkezlerinin genel adıdır. Tam 7 adet çakra vardır. Bu çakraların ortak özelliklerinden biri hormonal salgı bezlerinin ve büyük sinir ağlarının üzerinde ya da çok yakınındaki bir bölgede olmasıdır. Uzantıları omurgadaki belirli noktalarda kesişebilir.

Çakraların anlatıldığı eski belgelerden bir tanesi kadim metinleridir. Bu metinlerde çakralar “Yedi Mühür” ya da “Yedi Kutsal Salgı Bezi” olarak adlandırılır. Yoga yapan kişiler asanalar (yoga hareketleri) ve nefes teknikleri ile çakralarını hissederek onları kontrol etmeye çalışır. Çakralar enerji akışının olduğu bölgeler olduğu için kontrol altına alınması enerji alışverişinin kontrol edilebilmesi, yani son derece sağlıklı olunması ve üst mertebelere geçilmesi anlamına gelir. Vücuttaki herhangi bir hastalık enerjinin kötü olması anlamına gelir. Eğer çakralar kontrol edilebilirse kötü enerjiler vücuttan çıkarılabilir ki bu da var olan sağlık sorunun iyileşmesini sağlar.

Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları 2019

Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları 2019

Related news Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın YararlarıYoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları


Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları


Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları


Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları


Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları


Yoga Nasıl Yapılır: Yoganın Yararları