Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak 2019

Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak 2019
Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak


Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak

Vücut Yağlarından Kurtulmak İçin Hangi Egzersiz Daha Uygun

Günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri şüphesiz kilo fazlalıklarımızdır. Bütün tıp otoriteleri kilo fazlalığınıniç organları ilgilendiren belli başlı hastalıklarda en önemli etkenlerden bir olduğukonusunda kuşkusuz aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Hastalığın tedavisi için başvuran hastalarına yazacakları reçete ile birlikte en başta önerdikleri de fazla kiloların atılmasıdır.

Genellikle kilosu fazla olan vatandaş bu fazlalığın kendisine ne kadar yük olduğunu, hayatını ve sağlığını ne derecede olumsuz etkilediğini bilmekle beraber bu fazlalıklardan kurtulmayı kolaylıkla başaramamaktadır. Kabul etmek gerek ki;olay kısa dönemde halledilecek yapıda değildir.

Çünkü kilo vermenin zorluğu olayın uzun zamanda oluşmasından ileri gelmektedir. Vücudumuzdaki kilo fazlalıkları, gün be gün, gram gram artarak aylar ve hatta yıllar boyunca devam ederek oluştuğu için bu kilolardan kurtulmanın da aynı süreç çerçevesinde ve oldukça uzun bir müddet sonunda mümkün olabileceği gayet tabiidir.

Bir ayda artan kilo şüphesiz bir haftada verilemez. Olayın doğasında bu yatmaktadır. İnsanoğlu olarak bizler bu süreci göze alıpısrarlı ve disiplinli bir program ile konuya sahip çıkmadığımız için ekseri ahvalde ümidimiz kırılmakta ve başarısız olmaktayız.

İşte bu makalemizin amacı da kilo verme azminde olan ve spora olumlu bakan sporsever vatandaşlarla dağarcığımızdaki bazı bilgileri paylaşmaktır.

Vücutta Yağ Depolanması

Yaşam için gerekli enerji, yediğimiz besinlerden üretilir (protein, karbonhidrat ve yağlar). Yediğimiz enerji kaynağı besinler ya hemen enerji olarak tüketilir veya ileride kullanılmak üzere vücut yağı veya glikojen olarak depolanır. Ancak tüketme veya depolama işlemi her besin gurubu için aynı yöntem ve aynı oranda oluşmaz. Şöyle ki;

Proteinler

Evvela adalelerin ve sair iç organların protein ihtiyacını karşılar, geri kalanı o andaki enerji ihtiyacı için kullanılır ve pek azı da vücut yağı olarak yağ hücrelerinde depolanır.

Karbonhidratlar

Derhâl tüketime çok elverişli olduğu için beyin ve kasların o andaki mevcut enerji ihtiyacında tüketilir. Hemen tüketilmeyenler karaciğerde ve kaslarda glikojen depolarının takviyesinde kullanılır. Karbonhidratların pek az kısmı yağa dönüşür. Karbonhidratın yağa dönüşmesi de oldukça randımansız ve verimsizdirama sonuçta fazlası yağ olarak depolanır.

Yağlar

Enerji üretimi için kullanılır, sindirim sisteminde derhâl yağ hücrelerine gider. Gayet randımanlı ve hiç kayba uğramadan vücut yağına dönüşür. Enerji olarak kullanılmayan kısmı yağ hücrelerinde kalır ve depolanır. Diğer bir ifade ile hemen kullanılmayan yağ otomatikman yağ hücrelerinde depolanır.

Tüketilen yağ üretilen enerjiye yetmediği takdirde daha önceden hücrelerde depolanmış olan stoktaki vücut yağları geriye döner ve enerji üretiminde kullanılır.

Vücut yağlarının depolanmasından oluşan fazlalıklardan, diğer bir ifade ile fazla kilolardan kurtulmanın kilit noktası işte bu aşamada en çarpıcı şekilde kendini ortaya koymaktadır. Kısaca;üretilen enerjiden daha az enerji kaynağı tüketilmelidirki vücuttaki yağ deposu hücrelerden geriye dönüp enerji oluşturarak vücuttan atılmış olsun.

Vücut yağlarından kurtulmak için yorucu egzersizler ile enerji üretmek yerine metabolizmayı hızlandırıcı yağ yakıcı müstahzarlar (örneğin Çin çayı Mahuang vs. gibi) övücü cazip afişlerle eczane vitrinlerinde sıkça görülmektedir.

Fakat maalesef mahuang, kafein ve sair pek çok müstahzaratın yağları eritici özelliğini doğrulayan bilimsel araştırmalar hâlen mevcut değildir. (Konuyla ilgili bir yazımız için: Dünyada Sağlıklı Zayıflatan Bir Hap Yoktur)

Vücut yağlarının eritilmesinde üzerinde durulacak diğer çok önemli bir husus da sadece yağlı besinlerden kaçınmak olmayıp vücutta enerji üretimindekalori açığı yaratmaktır.

Alınan besinlerin yaratabileceği enerjiden daha çok enerji tüketmektir. Çünkü yukarıdaki besin gurupları açıklamasında görüldüğü gibi her besin gurubu; direkt veya endirekt, verimli veya verimsiz enerjiye dönüşebilmektedir.

Pratikten bir örnek ile konuyu en çarpıcı şekilde açıklar isek; yağ içermediği içinihtiyaçtan çok meyve yemek (kısmen karbonhidrattır) kilo verme çalışmalarının önüne set çekecektir.

Enerji Tüketiminde Egzersiz Yoğunluğunun Etkisi

Kilo vermek amacı ile egzersiz yapan spor severler arasında sık rastlanan iddialardan biri de düşük yoğunluktaki egzersizlerin (yürüyüş, yavaş tempolu koşu gibi) vücut yağlarının yakılmasında daha etkili olduğu konusudur. Diğer bir ifade ile kilo vermek için koşu değil yürüyüş tavsiye edilmektedir.Bu iddia içinde biri yanlış diğeri doğru olan iki tespitbirbiriyle karıştırılmaktadır.

Şöyle ki;doğru olan tespit:Yavaş tempolu egzersizde vücut enerji ihtiyacını daha fazla oranda (%90) vücut yağından karşılar. Yoğun tempolu egzersiz de ise enerji ihtiyacını daha az oranda (%60) vücut yağlarından karşılar. Dolayısı ile yavaş tempolu egzersiz vücut yağlarının yakılmasında daha etkilidir.

Yanlış olan tespitise; bir önceki tespitin uzantısı olarak yavaş tempolu egzersizde aynı zaman zarfında da yoğun egzersize göre daha fazla vücut yağı tüketileceğinin varsayılmasıdır. Bu tespit rakamlarla açıklandığında doğru ve yanlış olan tespit açıklıkla belirecektir. Şöyle ki; yavaş egzersizde bir dakikada 7 kalori tüketilirken yoğun tempolu egzersizde dakikada 14 kalori tüketilir.

9 kalori için 1 gr. yağ kullanılmış olacağına göre 30 dakikalık yavaş tempolu egzersiz ile yoğun tempolu egzersizdeki yağ yakımı sonuçları matematiksel olarak şöylece açıklanabilir:

Yavaş tempoda:30 dakika x 7 Kcal x 90% = 189 Kcal / 9 = 21 gr yağ
Yoğun tempoda:30 dakika x 14 Kcal x 60% = 252 Kcal / 9 = 28 gr yağ

Bu izahatımız sonunda tavsiyemiz; fazla kilolarından kurtulma cabasında olan kişinin yukarıdaki açıklamalarımız paralelinde kendi kişisel kondisyon ve kapasitesini ve egzersize ayırabileceği zaman dilimini dikkate alarak egzersiz temposunu yavaş veya yoğun olarak kendisinin ayarlaması veegzersize dayalı kilo verme programına başlamadan önce de ciddi bir check-up yaptırmasıdır.

Bölgesel Yağ Yakımı Olur mu?

Genellikle rastlanan hatalı bir uygulama ise; vücudun özellikle bazı bölgelerinin çalıştırılarak sadece o bölgedeki yağların eritilebileceğini düşünmektir.

Örneğin; karın bölgesinin çalıştırılarak karın bölgesindeki yağların eritileceği veya kalçaların çalıştırılarak kalçalardaki yağların eritileceği gibi. Vücudumuzun şaşmaz kaidesi şudur ki; vücut yağı depolanması hangi orantılarda ve hangi bölgelere dağılarak oluştu ise vücut yağının enerjiye dönüşmesinde de aynı orantı ve aynı bölge dağılımı gerçekleşir.

Gayet doğaldır ki; özellikle çalıştırılan bölgedeki mevcut kasların gelişmesi, güçlenmesi vücut yağlarının yakımından ayrı lokal fizyolojik bir gelişmedir. Yağ hücrelerinin boşalması ayrı bir olay, adale hücrelerinin gelişmesi ise ayrı bir olaydır. (Bakınız: Bölgesel Yağlar Nasıl Erir ve ayrıca Bölgesel Zayıflama Mümkün müdür?)

Şok Diyetleri Uygulamayın!

Son olarak özellikle dikkat çekmek isteyeceğimiz önemli bir husus da; egzersize önem vermeden zecri diyet ile (yiyecek ve içeceği fevkalade kısıtlamak) zayıflamak fevkalade sakıncalıdır.

Çünkü enerji ihtiyacı fevkalade kısıtlanan vücut bu ihtiyacını vücut yağlarından karşıladığı gibivücudun temel yapısını oluşturan adale kütlesini kısmen enerjiye dönüştürerek karşılar.

Nitekim zecri diyet ile zayıflayan kişinin fizik görüntüsünün fevkalade çökmüş ve cansız duruma girmesi de bu yüzdendir. Hâlbuki normal perhiz ve egzersizle kilo verme hâlinde kişi sağlıklı görünümünden bir şey kaybetmez ve hatta daha canlı daha diri bir görünüm kazanır.

Sporsever Zinde Türkiye okuyucularına yaşam boyunca esenlik ve mutluluklar dilerim.

Bilgi Notu

Kinetic laboratuvarlarında yapılan analizlerde, yavaş tempolu egzersizin; 50 yaşında istirahat nabzı 65 olan sağlıklı bir kişi için azami kalp atışının %50 si oranında (vasati nabız seviyesi 118) yapılan egzersiz olduğu, yoğun tempolu egzersizin ise azami kalp atışının %75’i oranında (vasati nabız seviyesinin 144) olduğu kabul edilmektedir.


Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak 2019

Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak 2019

Related news Yağlardan Kurtulmak İçin KoşmakYağlardan Kurtulmak İçin Koşmak


Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak


Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak


Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak


Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak


Yağlardan Kurtulmak İçin Koşmak