Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı 2019

Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı 2019 Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı?

Kişinin kendi bedenini nasıl gördüğü ve bedenine karşı neler hissettiği ile ilgili bir kavram olan “beden algısı” genel kabullere göre şekillendiğinde çocuklara zarar veriyor.

Güzellik çirkinlik,  zayıflık şişmanlık, kısa boyluluk uzun boyluluk gibi değerlendirmeler, çocukların kendi bedeninden uzaklaşmasına ve mutsuz olmasına yol açabiliyor. Aynı şekilde, çocukta öz güven eksikliği yaratarak, sosyal ilişkilerini ve öz saygısını olumsuz etkileyebiliyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, beden algısı konusunda dikkatli olmaları veCinsiyet Ayrımcılığı

Cinsiyetlere Göre Beden Algısı Nasıl Şekilleniyor?

Çocukların bedenini sevmesi, kendilerini sevmeleri anlamına da geliyor. Çocukların, genel kabullere göre, “kısa boylu”, “çelimsiz” ya da “şişman” olarak nitelendirilmesi, çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor. Toplumsal kabullere göre, kız çocuklarındagüzellik ve kilogibi değerler öne çıkarken; erkek çocuklardaboy ve güçlü görünmegibi değerler dikkate alınıyor. Bu ölçütler, özellikle aile içerisinde şekilleniyor.

Aile içerisinde “şişman” bulunan ve bu nedenle eleştirilen ya da hakarete uğrayan çocuk, öz güvenini kaybedebiliyor. Ebeveynlerin, çocukları kendileriyle, kardeşleriyle ya da arkadaşlarıyla değer ölçütlerine göre kıyaslaması, çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimine zarar veriyor.

“Güzel” Görünmeye Değil, Sağlıklı Olmaya Teşvik Edin

Çocukların bedenlerini sevmeleri gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Bununla birlikte çocukların bedenlerini hangi durumda olursa olsun sevmeye devam etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Çocuğun; güzel görünmenin değil, sağlıklı olmanın önemli olduğunun farkında olması, bedenini sevmesi açısından büyük önem taşıyor.

Genel kabuller, çocukları olduğu gibi yetişkinleri de olumsuz etkiliyor. Ebeveynlerin, çocuklara bedenlerini sevmeyi öğretmek için, kendi bedenlerini sevdiklerini göstermeleri de gerekiyor. Ebeveynin kendi bedeni ya da başkalarının bedeni hakkında olumsuz konuşması, çocukların algısını doğrudan etkiliyor. Çocuklara bedenlerini sevmeyi öğretmek önemli olduğu gibi,başkalarının bedenlerine saygı duymayıve bir başkasının bedeni hakkında değerlendirme yapmasının anlamlı olmadığının da anlatılması gerekiyor.

Cinsiyetçi Olmayan Çocuk YetiştirmeÇocuğun Bedenini Sevmesi Ne Demektir?

Beden algısının doğru şekillenmesi, her şekilde bedeni sevmek ve kabullenmek anlamına gelmeyebilir. Beden konusunda önceliğin sağlık olması gerekiyor. Çocukların gelişim için boy ve kilo endeksinin sağlıklı kabul edilen aralıkta olması gerekiyor. Aşırı kilolu çocukların, kilo vermeye ve sağlıklı beslenmeye teşvik edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde “çelimsiz” olarak nitelendirilen çocukların, kemik gelişimi için daha dikkatli beslenmesi ve güçlenmek için spor yapması önem taşıyor. Ancak çocuğun tüm bunları“güzel” görünmek için değil, sağlıklı olmak içinyaptığını bilmesine dikkat etmek gerekiyor.

Çocuklara Beden Konusunda Farkındalık Kazandırmak

Çocuklar, okul öncesi dönemde bedenlerini keşfetmeye başlıyor. Üç yaşından itibaren bedenini keşfetmeye başlayan çocuğun eleştirilmemesi gerekiyor. Çocuğun cinsel organına dokunması ya da bedeni ile ilgili sorular sorması durumunda, çocuğa sert cevaplar verilmemesi ve soruların cevapsız bırakılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Okul öncesi dönemde, çocuklarla bedeni hakkında konuşulması ve çocuklara farkındalık kazandırılması çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bu yaş grubundaki çocuklarla,“çıplaklık”, “dokunma”, “özel alan”gibi konularda konuşulması gerekiyor.

İlkokul çağındaki çocuklarla ise beden konusunda daha kapsayıcı konuşulması öneriliyor. Çocukların herkesin bedeninin kendi özel alanı olduğu; izin vermediği sürecebir başkasının onun bedenine dokunamayacağıve aynı şekilde izin almadan birbaşkasının bedenine dokunamayacağınıöğrenmesi önem arz ediyor.

New York Presbiteryen Hastanesi’nden ProfesörGail Saltz’a göre, ebeveynlerin, çocuklarla beden hakkında konuşmanın ne denli önemli olduğunun anlaşılması gerekiyor.

Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Olİlkokul Çağındaki Çocuklarda Beden Algısı

Saltz, ilkokul çağındaki çocuklarla konuşmanın önemli olduğunu belirtiyor. Bu yaş grubundaki çocuklarla konuşurken, cinsel organlarındoğru anatomik isimlerinin kullanılmasıönemli. Takma isimler ya da benzetmelere yer ver verilmemeli. İlkokul çağı, çocukların bedenlerini tanıması, sahip oldukları organların ismini bilmesi için ideal bir dönem. İlkokul çağındaki çocukların bedenleri hakkında ebeveynleri ile konuşmamış olmaları, çevrelerinden duydukları yanlış bilgileri doğru kabul etmelerine yol açabilir.

Ergenlik Çağındaki Çocuklarda Beden Algısı

Ortaokul ya da ergenlik çağındaki çocuklarla bedenleri konusunda konuşmak da oldukça kritik. Ergenlik döneminde, çocuklardabeden farkındalığıarttığı gibi, vücutlarındaki değişimlere paralel olarakkorkudurumu da ortaya çıkabilir. Çocuklara, yaşadıkları değişimlerin normal olduğunun anlatılması ve bu değişimleri sevmelerinin sağlanması son derece önemli.

Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı OlLise Çağındaki Çocuklarda Beden Algısı

Lise çağında ya da ergenlik döneminin ardından, ebeveynlerin çocuklarıyla bedenleri ve cinsellik hakkında konuşmaya devam etmeleri kritik bir önem taşıyor. Prof Saltz, lise dönemindeki çocuklarıngerçekçi olmaya güzellik algısıyla baskı altına alındığınısöylüyor.

Ebeveynlerin, her insanın bedeninin ve kişiliğinin farklı olduğunu, güzelliğin standardize edilemeyeceğini anlatması önemli taşıyor. Bu dönemde ebeveynlerin, çocuklarıgüçlendirici mesajlarvermeleri ve bedenleri konusunda çocukları teşvik etmesi de gerekli olabilir. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaygın olduğu toplumlarda, kız çocuklarının bedenleri konusunda daha fazla teşvik edilmesi gerekiyor.

Çocukların bedenlerini tanımaları, keşfetmeleri ve sevmelerini sağlamak için, ebeveynlerin kendi değer yargılarını gözden geçirmeleri şart. Çocuğun basmakalıp düşünceler ile bedeninden uzaklaştırılması ya da genel kabullere göre bedenini şekillendirmeye çalışması, çocuğun benlik saygısını yitirmesine, öz güvenini kaybetmesine ve “kendi olmak”tan vazgeçmesine yol açıyor.

Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı 2019

Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı 2019

Related news

 • Dini inanç nedir Dini inançların ortaya çıkışı. Ilkel insanların dini inançları. Slavların dini inançları
 • Nişan Bohçası Nasıl Süslenir
 • Embriyo Transferinden Sonra Cinsel Yasam Devam Eder Mi
 • Rüyada Hesaba Çekilmek İslami Tabiri Ne Demektir
 • Kızılcıktan ete basit ve hızlı bir şekilde tatlı ve ekşi sos nasıl yapılır

 • Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı


  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı

  Çocuklarla Kendi Bedenleri Hakkında Nasıl Konuşulmalı