Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı 2019

Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı 2019 Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

Eski Rusya'da Hıristiyanlık daha önce ortaya çıktıResmi din statüsünü nasıl aldı. Bununla birlikte, o zamanlar çok yaygındı ve elbette paganizmle rekabet edemedi.

Bununla birlikte putperestlik dini, diğer dinlerin etkisini algılamıştır.

Hıristiyanlığın ortaya çıkışına ilişkin ön koşullar, Yunanistan ile ticaretin gelişimi sırasında oluşmaya başlamıştır. Yeni doktrin Varanglı savaşçıları ve tacirleri tarafından sıklıkla Çargrad'a gönderildi ve Slavlara iletildi.

Birçok Hıristiyan Rus birliği kadrosundaydı.Prens Igor, eşi Saint Olga, aynı zamanda Hıristiyan'dı. Yavaş yavaş yeni öğretim yaygınlaşmaya başladı. Böylece, Rusya'da Hıristiyanlığın ortaya çıkışı ilk Varang prensleriyle yakından ilişkilidir.

Paganizm çok ilerici olmayan bir form olarak kabul edildiDin, erken feodal Rus devletinde. Bu bağlamda, Vladimir (Rus prens), siyasi sistem ile ülkenin dinleri arasında bazı yazışmaları sağlamak için tedbirler aldı. Böylece paganizm yeniden düzenlendi.

Ancak, bu tür değişikliklerin grandük gücüne bağlı olacak bir tek tanrılı din onayını gerekli erken feodal devlet açısından, yeterli değildi.

O zamanlar Kiev devletinde üç tane böyle olduğunu biliyordu.Dinler: Yahudilik, İslam ve Hıristiyanlık. Bu koşullar altında Vladimir'in bir din seçmesi gerekiyordu. Elbette en yakın olanı Hıristiyanlıktı. Bununla birlikte, zorluk yönü seçmekte idi. Doğu ve Batı Hıristiyanlığı vardı. Bu soru hem Prens Vladimir tarafından hem Konstantinopolis'den hem de Roma'dan yeterince somut bir diplomatik etki şartıyla çözülmüştür.

Her bakımdan, ile işbirliği yapmak daha avantajlıydı.Constantinople (Bizans). Bunun nedeni büyük oranda uzun zamandır var olan siyasi ve ekonomik ilişkilerdir. Bilindiği gibi, Kiev ile Bizans arasındaki etkileşim yüzyıllarca sürdü, Roma ile bağlantı oldukça zayıftı. Böylece, resmi bir din olarak Hıristiyanlığın ortaya çıkışı Bizans etkisiyle ilişkilendirilir.

Bununla birlikte, tümünün değilKiev devletinin nüfusu Ortodoks oldu. O zaman, Hıristiyanlığın ortaya çıkışı nüfusa yönelik bazı şiddet ile ilişkilendirildi. Sonuç olarak, devlette çeşitli çelişik ve farklı dinler kuruldu. Bütün bu eğilimler, ülkenin birçok bölgesinde yerel halkın resmi Hıristiyanlaştırılması sürecini engelledi. Böylece, Hıristiyanlığın ortaya çıkışı paganizmin bir din olarak ortadan kaldırılmasına neden olmadı. Aksine, putperestlik bazı yüzyıllar boyunca var olmuştur.

Hıristiyanlığa resmi din statüsü kazandırılmasından bu yana, kilise örgütsel sistemi güçlendirmek ve geliştirmek için önlemler almaya başlamıştır.

Kilise başkanı Kiev Büyükşehir oldu. Büyük şehirlerde kilise işlerinin yürütülmesi, piskoposları ilgilendiriyordu. Geniş alanlarda hükmettiler - piskoposluk. İlk başlarda bu bölgelerden beşi vardı, on beş yaşına girdiler.

Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışıİstanbul'a siyasi boyun eğdirme tahrik etmedi. Bizans'ın ve dini alanda tam güce sahip olmadı. Ancak, 13. yüzyıla kadar, piskoposlar ve metropolitler genelde Yunanlılardı. Ancak tamamen Kiev Prensine bağlıydı. Aynı zamanda, kendi bölgelerindeki her prens, başkentte kendi piskoposuna sahip olmak istiyordu.

İlk başta kilise prensince memnun kaldı. Daha sonra, örgüt yapısının genişlemesi ile bağlantılı olarak, başka gelir kaynakları da vardı.

Maddi imkânları geliştiren ve dayanan kilise, yalnızca nüfusun yaşam yolunda değil, aynı zamanda ülkenin siyasi ve ekonomik hayatında da büyük bir etkiye sahip.

Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı 2019

Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı 2019

Related news

 • Faridin isminin anlamı. Özellikleri. uygunluk
 • E vitamini regl sancılarını azaltıyor
 • Giydiğinizde Sağlığınızı Tehdit Eden 10 Giysi
 • Vajinadan gelen nahoş kokular: sebebi nedir
 • Yatak Odasında Kırmızı Rengi Kullanımı

 • Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı


  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı

  Kiev devletinde Hıristiyanlığın ortaya çıkışı