Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

Kalite güvence sistemlerinin belgelendirilmesi,ISO 9000 serisi standartlarına uyum için gerekli, birçok ülkede oldukça gelişmiştir. Rusya'da zamanında da bu dikkati çekti ve onun tarafından yönlendirilmeye başladı. İhracat için üretilen mallara özel ihtiyaç doğmaktadır. Üreticiler zaten sistem sertifikasyonunun önemini değerlendirdiler.

sertifika sistemleri

haysiyet

Bu kurumun kendi içinde taşıdığı düşünülmektedir.birçok avantaj. İlk olarak, üretici firmanın güvenilirliğinin bir kanıtı olarak hizmet eder. Bankalar bile bu tür firmalara daha hızlı kredi verecektir. Sigorta şirketleri ise, onları dürüst olmayan ürünler için zararlardan koruyacaklardır. Bir sözleşme yapıldığında kalite sistemlerinin belgelendirilmesi önemli bir argümandır. Bir şirket standart altı bir ürün için dava edilirse, bu belge üreticinin kusurunun olmadığını kanıtlayacaktır.

İkincisi, bu önemli bir durumdurFirmanın ihalelere katılması için fırsatlar. Ek olarak, prosedür mutlaka üreticinin işlerini en olumlu şekilde etkileyecektir. Ne de olsa, bir belgeyi elde etmeyi amaçlayan bu eylemi uygularken, şirketin işleri kural olarak yerine getirilir. Böylece prosedürün kendisi daha kolay ve daha az uzar.

Kalite sistemlerinin belgelendirilmesiİşletmenin beyan edilen numunenin mallarını üretme olasılığı. Bu nedenle, herhangi bir pazarda rekabetçi olma yeteneğini kazanır. Bu, ürünlerini gelecekte ihraç etmeyi planlayan Rus şirketleri için özellikle doğrudur. Uygun fiyatlarla uygulama için daha fazla fırsata sahipler. En azından, geçmişte böyle bir sorunla karşılaşan birçok şirketin deneyimi, şimdi böyle bir belgeye duyulan ihtiyaç konusunda ikna olmuş durumda.

sertifika sisteminin yapısı

Birazcık geçmiş

1995 yılında, Devlet Standart Komitesi bir programı kabul etti.Rusya'daki kalite sistemlerinin sertifikasyonuna göre "Kalite Sistemlerinin Kaydı" adı altında gelişmeye başladı. Aynı zamanda, GOST R'nin devlet sisteminin bir parçası olan prosedür için gönüllü prosedürü onaylar. İkincisi, kalite sistemlerinin zorunlu belgelendirmesidir. Gönüllü prosedürü yürütme kararı, Rusya'nın devlet dokusunun diğer ülkelerde iyi tanınması gerçeğiyle harekete geçti. Bu nedenle, uygunluk işareti devlete çok benzemektedir.

Devlet standartları ve sertifikasyon hedefleri

Enstitünün tanıtılmasının amacı, yurtdışındaki Rus belgelerinin daha da tanınmasını sağlamaktı. Ana faaliyetler şunlardır:

 • üretim sertifikası;
 • egzersiz kontrolü;
 • devletler arasındaki işbirliği.

Bu organın faaliyetleri aşağıdaki devlet standartlarına tabidir.

 1. Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi için kurallar.
 2. Kalite sistemlerinin tescili.
 3. Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi için prosedür.
 4. Prodüksiyon belgelendirme prosedürü.
 5. Sertifikalı sistemlerin kontrol, kontrol kontrolü.

Ayrıca, bir dizi belge kabul edilmiştir.ISO, kapak yöntemiyle uluslararası standartları kapsar. Bunlar tasarım, geliştirme, kurulum, bakım, izleme ve testlerde kalite güvence modelini düzenleyen eylemlerdir.

Rus sertifika sistemleri

Gosstandart'ta Register'ın teknik merkezi var. Sistemin normlarının işleyişini eğitim yoluyla organize eder, kalite ve üretim sertifikasyonu ile ilgili devlet politikasını uygular ve ayrıca bu alandaki tecrübelerin varlığı konusunda ilgili kişileri bilgilendirir.

ilkeler

Tüm standartlar, belgelendirme sisteminin yapısının düzenlendiği, prosedürünün ve ayrıca kontrolün gerçekleştirildiği bir dizi ilkeye sahiptir. Onları listeleriz.

 1. Gönüllülük.
 2. Objektiflik.
 3. Ayrımcılık yok.
 4. Gizlilik.
 5. Bölgenin tanımı.
 6. Bilinci.
 7. Uygun gereksinimlerin uygulanması için uygunluğun doğrulanması.

Sertifikasyon sistemlerinin kuruluşları

Kayıt yapısı aşağıdaki kuruluşları içermektedir.

 1. Devlet Standardı.
 2. Teknik merkez.
 3. Belgelendirme konseyi.
 4. Temyiz komisyonu.
 5. Bilimsel ve metodolojik komite.
 6. Sertifika veren kurumlar.

kalite sistemlerinin belgelendirilmesi

Gosstandart, Register'ın yapısını onaylıyor, karar veriyorGelişimi ile ilgili sorular, işin temel kural ve ilkelerini dikkate alır, faaliyetleri denetler ve ayrıca temyiz kurulunda yer alır.

Teknik merkez düzenler ve uygularsüreç üzerinde kontrol, uzmanların akreditasyonunun yanı sıra teftiş faaliyetlerinde yer alır, sicil kaydını tutar, sertifikaları askıya alır veya iptal eder, aynı profildeki yabancı kuruluşları bilgilendirir ve temasa geçirir. Ayrıca, atanabilir ve diğer görevler.

Sertifika Konseyi, Sicil Çalışması hakkında uygun kararlar alan bir danışma organıdır. Farklı kuruluşlardan uzmanları içerir.

Komisyon Teknik Merkez tarafından oluşturulmuştur. Uzmanlardan oluşur ve sadece böyle bir ihtiyaç varsa çalışır.

Bilimsel ve Metodolojik KomiteKonsey ve Komisyona katılım için belgelerin geliştirilmesi, bir veri tabanı ve belgelerin oluşturulması, uzmanların gerekli bagaj bilgisini elde etmeyi amaçlayan programların geliştirilmesi ve daha fazlası.

VücudunAyrıca ürün kalite yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, sonuçları resmileştirmek, işletmeleri denetlemek ve yapısal bölümler arasındaki etkileşimi geliştirmek.

zorunlu sertifika sistemleri

Özel kuruluşlar kaliteyi kontrol eder vebelgelendirme kuruluşunu veya Teknik Merkezi bilgilendirin. Gerekirse, denetimlerin sonuçlarını düzenlerler, üretimdeki değişiklikler hakkında ilgili kuruluşu bilgilendirirler.

İşlem öncesi aktiviteler

Üç GOST, yani: 40.003-96, 40.004-96 ve 40.005-96, prosedürün başlamasından önce bile belgelendirme kuruluşlarının ve başvuru sahiplerinin etkileşimini hedeflemektedir. Onlara göre, doğrulama gerçekleştirilir ve Teknik Merkez ile kuruluşların bir belge, kontrol ve ortak eylemleri yapmak için bir karar verilir. Uluslararası kurallara uygun olarak, diğer ülkelerde tanınmak için şartlar yaratmakta ve uluslararası sisteme katılmaktadırlar.

Aynı zamanda, Rus standardizasyon sistemi veBelgelendirme, diğer şeylerin yanı sıra, üretimde bir belge elde etmek için bir prosedür olduğu gibi, biraz farklıdır. Ancak genellikle işletmeler ilk önce bu türden geçer. Daha sonra kalite üzerinde çalışmaya başlarlar, çünkü ikincisi bir öncekine göre daha karmaşıktır.

Sistem adımları

Böylece sertifika sisteminin yapısı"Kayıt" iki aşamadan oluşmaktadır. Devlet standartları ve akreditasyon prosedürleri geliştirilmektedir. Bu esas olarak belgelendirme yapan kuruluşlar için geçerlidir. Yetkinlikleri doğrulandı. Ayrıca dışarıdan iyi uzmanların ilgisini çekmek için koşullar yaratılır. Avantaj, kuruluşun yurtdışındaki popülerliği olacaktır. Ayrıca belgelendirilmiş kalite değerlendirme prosedürleri için gerekli tüm donanıma sahip olmalıdır. Burada ayrıca üretim sertifikası da yapılmaktadır. Bununla birlikte, belgenin verilmesi başka bir kuruluşa aittir, çünkü bu olasılık için başka bir akreditasyon gereklidir.

sertifika sistemi kuralları

Rus sertifika sistemleri üç aşamadan oluşmaktadır.

 1. Yazışmalar.
 2. Son kontrol ve değerlendirme.
 3. Muayene muayene.

Yazışma sistemi

Bu aşamada bir ön değerlendirme verilir,Uzman için prosedürün potansiyelini belirlemek gereklidir. Ayrıca belirli bir kuruluştaki fizibilitesi olarak kabul edilir. Başvuran, kalite politikası, rehberliği ve cevapları olan bir anketi içeren bir dokümanı sundu. Olumlu sonuçlarla, bir sonraki adımda karar verilir.

Son kontrol

Bu aşamada durum kontrol edilir:

 • kalite konularını düzenleyen faaliyetler;
 • üretim sistemleri;
 • ürünlerin kalitesi.

Faaliyet, mevcut parçaların ISO 9000 serisi standardı veya benzer Rus sertifika sistemlerinde yer alan gereksinimleri karşıladığından emin olmak için denetlenir.

Sonuçlar böyle biçimlere sahip olabilir.

 1. Tam uyumluluk - sonra hemen bir sertifika yayınladı.
 2. Genel olarak, cevap olumludur, ancak bazı sapmalar vardır. Bu durumda, aktivitenin normale getirilmesi gereken süre belirlenir.
 3. Tam bir uyumsuzluk. Daha sonra işletme, sadece bunun için kapsamlı bir şekilde hazırlanan prosedürü tekrarlayabilir. Program tekrar tekrar edilecektir.

Muayene muayene

belgelendirme sistemleri organları

Planlanmış ve planlanmamış olarak gerçekleşebilirmodları. İkinci durumda, kalite sistemi talepleri alınırsa veya üretim sürecine veya yapımına önemli değişiklikler getirilirse, kontrol atanır. Ayrıca organizasyonun yapısının ve kurumdaki personelin değişmesi durumunda da yapılabilir.

Ortak sertifika

Yukarıdakilere ek olarak, "Kayıt" sağlardiğer olasılıklar. Dolayısıyla, sadece ulusal bir sertifika sistemi değil, aynı zamanda diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla ortak bir sistem de olabilir. Örneğin, VNIIS dünyaca ünlü şirket Det Norske Veritas ile benzer bir anlaşma imzaladı. Bu davadaki amaç, Rus şirketlerinin ve ürünlerinin rekabetçi geçmişini geliştirmek için gönüllü bir sertifika idi.

Böylelikle şirketler fırsat kazanıyorİki organdan veya herhangi birinden ayrı bir belge alma arzusundadır. Bu arada, sadece yerli üreticiler ilgilenmiyor. Rus pazarına giren İtalyanların da ilgili belgelere ihtiyaçları var.

Sertifikasyon sisteminin kuralları, Rus üreticilerin aynı zamanda dünyadaki ilgili faaliyetleri yürüten herhangi bir firmaya doğrudan başvurmalarına izin vermektedir.

Ortak bir prosedür sadeceİstenen numunenin belgesini vermek. Yerli işletmelerin uluslararası standartların kalitesine uymalarını sağlama görevinin uygulanmasından oluşur.

Üretim sertifikası

Bu prosedür bağımsız veyaKalite sistemi için belgenin alınmasında bulunur. Buradaki değerlendirme kriteri, ürünlerin belgelerin içerdiği belirli gereksinimleri karşılayabilmesidir. Sertifika sisteminin yapısı, Devlet Standardı tarafından belirlenen kurallardan oluşur. Her bir işletmede prosedürü yürütme prosedürünü sağlarlar. Buradaki amaç, geçerli tahminler ve çoğaltılabilir toplamlar ile gereksinimlere uygunluğu elde etmektir.

Nesneler:

 • bitmiş ürünler;
 • teknolojik sistem;
 • tutulması;
 • teknik kontrol ve test sistemi.

Şirketin hazırlanması her zamanaktivite pozitiftir. Yani, pratikte, müşterilerle iletişimi gelişmiş iş disiplinini artmış, çeşitli stabilite kriterleri geliştirdi, ürün ve benzeri özelliklerini etkileyen ana öğeleri tanımlamak olduğu gözlenmiştir.

Her tür için, onun planı kabul edilir. Bu nedenle, zorunlu belgelendirme sistemleri uygulandığında, şema 5 seçilir ve daha sonra testler özel laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Şema ayrıca, hassas üretim teknolojisi için dış etkilere ve raf ömrünün çok küçük olduğu durumlarda ve işletmenin ürünlerini değiştirdiği durumlarda da kullanılır.Related news

 • Valery Bryusov adlı motorlu taşıt: tarih, fotoğraf, modern gerçekler
 • Zeytinyağlı Kereviz Mandalina Sulu Videosu
 • Adet belirtileri nelerdir
 • Vücuttaki metabolizmayı nasıl hızlandırabilirim
 • Bernoulli Yasası. Basit ve anlaşılır

 • Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı


  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı

  Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi. Sertifika sisteminin yapısı