Kadın Haklarının Bilinmemesi


Kadın Haklarının Bilinmemesi

Kadın Haklarının Bilinmemesi

Maalesef ki yüzyıllar boyu gelen kadınların çilesi günümüzde de son bulmamış bir olaydır. Kadınlar haklarını yeterli düzeyde bilmez, bilse de uygulayamaz, uygulasa da sonuçsuz kalır. Kadınlar geleceğe dair umutsuz bir bekleyiş içindedir. Özellikle de eğitimsiz ve bilgisiz olan kadınlarımız her daim susmayı tek hakkı olarak sanmaktadır.Kadın erkek eşitliğini kabullenemeyen erkek egemen toplumda yaşamak zorunda kalan kadınlarımız, susarak en büyük haklarını savunduğunu zannederler. Her dönem kadın erkek eşitsizliği, kadına şiddet, kadın cinayetleri gibi sorunlar gündemden düşmemektedir. Yeterli sonuçlara ve kapsamlı çalışmalara bir türlü ulaşılamamaktadır.

Kadın Haklarının Görünmez Varlığı

Günümüzdekadın haklarıkonusunda her daim bir bilgisizlik hakim sürmektedir. Bilmeyen kadınlar kullanamaz, bilenler kullanmak ister ama yeterince başarılı olamaz. Her daim sürüncemede kalan bu hayati konular ile ilgili eğitim ve sistemde yenilikler yapılması elzemdir. Çağdaş ve modern Türk toplumunda Türk kadınına verilen değer ve hakların bilinçlendirilmesi, her daim canlı tutulması hayati bir mevzuudur. Kadınlarımızın varlığı, başarıları, emekler, yaptıkları ve yapacakları toplum medeniyetini her daim öne götürecektir. Bu nedenle de kişisel hak ve hürriyetlerinin bilincinde olması mutlak suretle sağlanmalıdır. Kadınlar; kız çocuk, abla, kardeş, eş, anne ve daha birçok sıfat ve görevle donatılmıştır. Toplumun denge unsuru olan kadınlara her daim hakları yaşatılmalıdır.

Günümüzde Kadın Hakları

Kadınlarımız artık modern toplumumuzda siyasette yer alabilmekte, tüm işlerde en iyi konumlara gelebilmektedir. Fakat hala önlenemeyenkadın cinayetleri, kadına şiddet gibi konular maalesef ki gündemden düşmemektedir. Toplum çağdaşlaştıkça kadın haklarının da değer ve bilinci artmalıdır. Böylece verilen değer ve görülen değer eşitlenmelidir. Kadınların gördüğü değer neticesinde toplumumuzdaki varlıkları da gün geçtikçe oldukça büyümekte ve sabitlenmektedir.

Related news Kadın Haklarının BilinmemesiKadın Haklarının Bilinmemesi


Kadın Haklarının Bilinmemesi


Kadın Haklarının Bilinmemesi


Kadın Haklarının Bilinmemesi


Kadın Haklarının Bilinmemesi