Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir 2019

Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir 2019 Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

kürtaj süresi

Geçerli hiçbirtıbbi gerekçeolmadan kişininisteğine bağlı olarak kürtajyaptırmak kanunen 10. haftaya kadar yapılmaktadır. Bu yaklaşık iki buçuk aylık bir süredir ve 10 hafta 1 gün yani 11. haftadan 1 gün bile alsa gebeliğinisteğe bağlıbir şekilde sonlandırılması mevcut kanunla yasaklanmıştır.İsteğe bağlı kürtaj10. haftaya kadar yapılabiliyorken, şayet anne ve bebeğin sağlığını riske sokacak bir durum varsa, örneğin bebekte önemli bir anomali yani sakatlık varsa heyet kararı alınarak 10 haftadan fazla olan gebeliklerdekürtajyapılmasına izin verilmektedir.

Kürtaj işlemi hamilelik kaç haftalıkken yapılır?

Tıbben hamileliğin sonlandırılması yanikürtaj işlemigebeliğin her haftasında yapılabilir. Duruma göre, gebeliğin ilk haftalarından ilerleyen haftalarına kadarkürtajyapılabilmektedir. Erken dönemde yapılan kürtaj, ileriki dönemde yapılan kürtajlara nazaran daha az risk taşır. Bundan dolayı da en risksiz dönem olan 5-6. haftalardakürtaj yapılmasıuygun olmaktadır, ancak daha geç dönemde de yapılabilmektedir.

kürtaj

Kürtaj işlemi,1983 tarihli“Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesine”ilişkin tüzük ile hangi koşullarda ve kimler tarafından yapılabileceği düzenlenmiştir. 10 haftadan az hamileliklerde kürtaj uygulaması yasal düzenlemeye göre;

“Gebeliğin 10. haftası doluncaya kadar kadının sağlığı bakımından tıbbi sakınca olmadığı taktirde, istek üzerinerahim tahliyeedilir.Rahim tahliyesi(kürtaj), kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yapılır. Ancak, Bakanlık tarafından açılan eğitim merkezlerinde kurs alarak yeterlik belgesi almış olan pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetimi altında menstrüel regülasyon yöntemi ilerahim tahliyesiyapabilirler.”

Yasal düzenlemeye göre 10 haftadan fazla gebeliklerde kürtaj uygulaması;

“Gebelik süresi 10 haftayı geçmiş olan kadınların rahim tahliyesi yapılamaz. Bu durumdaki kadınlarda ancak, Tüzük’e ekli olan (2) sayılı listede sayılan hastalıklardan birinin bulunması halinde, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafındanrahim tahliyesi(kürtaj) yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları doğum uzmanı ile bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuar bulgularına dayanan, gerekçeli raporlar ile saptanması zorunludur.”

Bu madde ile 10 haftadan büyük olan hamileliklerdekürtajuygulamasının isteğe bağlı olarak yapılamayacağı, sadece aşağıda listelenen tıbbi sebeplerden herhangi birine bağlı olarak yapılabileceği düzenlenmiştir.Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir 2019

Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir 2019

Related news

 • Çeliklerin ısıl işlemi - metal üretimi için önemli bir işlem
 • Rüya Yorumu: Çingeneler - Neden rüya görüyorsun
 • Yandan Dugmeli Bebek Yelek
 • Radar dedektörü Sho-Me STR-525: fiyat, değerlendirme
 • Fince Schengen: kayıt sırası ve zamanlaması

 • Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir


  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir

  Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir