Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması 2019

Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması 2019
Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması


Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması

Ağırlık Egzersizleri Tip 2 Diyabeti Önlemede Büyük Yardımcı

Harvard School of Public Health(HSPH) veUniversity of Southern Denmarkimzalı bir çalışmanın sonuçları gösterdi ki, düzenli olarak ağırlık antrenmanı yapan insanlar (mesela günde 30 dakika, haftada 5 gün)tip 2 diyabet riskini 34% oranına kadar düşürebiliyorlarÜstelik eğer ağırlık çalışmasını aerobik egzersizler ile de desteklerlerse (mesela koşu) bu risk 59% a kadar gerileyebiliyor.

Bu Konudaki İlk Çalışma

Sözü edilen çalışma, tip 2 diyabetin engellenmesinde ağırlık çalışmasının rolünü araştıran ilk çalışma oldu. Sonuçlar gösterdi ki, ağırlık çalışması aerobik egzersizlerden bağımsız olarak fayda sağladı ve bu yüzdenözellikle aerobik egzersizlerle zorlukları olanlar için iyi bir alternatifolarak değerlendirilebilir.

Bu çalışma 6 Ağustos 2012’deArchives of Medicineisimli dergide çevrimiçi (online) olarak yayınlandı.

Diyabet Tedbirlerinde Aerobik Egzersizlere Alternatif

HSPH beslenme bölümünden ziyaretçi bilimci ve University of Southern Denmark epidemiyoloji bölümü doktora öğrencisi olanAnders Grontvedşunları kaydetti: “Şimdiye kadar yapılan araştırmalar aerobik egzersizin tip 2 diyabetin önlenmesinde çok büyük önemi olduğunu gösteriyordu, ama birçok insan aerobik egzersize başlayıp devam etmekte zorluk çekiyor. Bu yeni sonuçlar gösterdi ki ağırlık çalışması, belirli oranlara kadar, tip 2 diyabetin önlenmesinde alternatif olarak hizmet verebilir.”

Tip 2 diyabet halk sağlığı açısından yaygın ve yaygınlığı artan bir problem. Tahminlere göre dünyada346 milyon insan tip 2 diyabetve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün tahminlerine göre diyabete bağlı ölümlerin 2005-20030 arasında iki katına çıkması bekleniyor. Bu ölümlerin 80%inden fazlasının düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor.

30 Bin İnsanın 18 Yıl Boyunca Gözlemlendiği Kapsamlı Araştırma

HSPH’da beslenme ve epidemiyoloji profesörü olan, makalenin de yazarıFrank Hu’nun da içinde bulunduğu bir grup bilim insanı 32.002 erkeği 1990’dan 2008’e kadar gözlediler. Deneklerin her iki senede bir doldurdukları formlardan her hafta ne kadar süre ağırlık ve aerobik egzersizlerine ayırdıklarını saptadılar. Araştırmacılar diğer fiziksel aktiviteler, televizyon izleme, alkol ve kahve alımı, sigara, etnisite, aile diyabet geçmişi ve birçok beslenme faktörüne göre sonuçları optimize ettiler. Çalışma süresince takip edilen deneklerden 2,278’si daha hastalığa yakalandı.

Orta Yoğunluklu Antrenmanlar Bile Etkili

Sonuçlar gösterdi ki neredeyseorta yoğunlukta ağırlık çalışması dahi tip 2 diyabete yakalanma riskinin azalmasını sağladı.Araştırmacıların deneklerden doldurmalarını istedikleri anketlerde, haftalık ağırlık çalışmalarının süresini işaretlemelerini istediler. 1-59 dk arası, 60-149 arası veya en az 150 dk olacak şekilde 3 seçenek sundular. Sonuçlar gösterdi ki 2 diyabet riski hiç çalışma yapmayanlara oranla sırasıyla bu gruplarda %12,%25 ve %34 düştü. Aerobik egzersizlerle de aynı riskin %7, %31 ve %52 oranlarında düştüğü gözlendi.

Diyabete Karşı En İyi Korunma Ağırlık + Aerobik

Araştırmacılar aynı zamanda hem aerobik hem de ağırlık çalışmalarının beraber yapıldığında kazancın en yüksek olduğunu tespit ettiler. Haftalık 150 dk.dan fazla aerobik ve 150 dkdan fazla ağırlık çalışması yapan erkeklerde hastalığa yakalanma riski %59 oranında geriledi.

Hu, yapılan çalışmayla ilgili şunu ekledi: “Bu makalede ağırlık çalışmasının diyabeti engellemede aerobik egzersizlerden bağımsız olarak yararlı etkilerde bulunduğuna dair kanıtlar sunduk.En iyi sonuçlara ulaşmak için,tip2 diyabete karşı bundan sonra aerobik çalışma ile ağırlık çalışması kombine edilebilir.”

İlgili çalışmanın adresi:“A Prospective Study of Weight Training and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Men,” Anders Grøntved, Eric B. Rimm, Walter C. Willett, Lars B. Andersen, Frank B. Hu, Archives of Internal Medicine, online August 6, 2012.

Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması 2019

Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması 2019

Related news Diyabete Karşı Ağırlık ÇalışmasıDiyabete Karşı Ağırlık Çalışması


Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması


Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması


Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması


Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması


Diyabete Karşı Ağırlık Çalışması